A password will be e-mailed to you.

כלכלת משפחה 3 השלבים ליצירת צמיחה כלכלית משפחתית

מאת: תמיר ילינק | 15 באוגוסט 2019

אם תנסו לחשוב על זה רגע, לנהל משפחה זה כמו לנהל עסק. אז הנה 3 שלבים אשר יסייעו לכם לעשות זאת נכון:

שלב 1: בחינת המצב הכלכלי והצבת יעדים פיננסיים

קבעו לכם כדרך קבע כי בכל תקופה מסוימת של החודש אתם יושבים עם בני/בנות הזוג שלכם ובוחנים את מצבכם הפיננסי המשותף. בין היתר, רצוי שתדונו בגישתכם הכללית לכסף ועל איך אתם מנהלים את “עוגת התקציב” החודשית. בנוסף, קבעו לכם יעדים פיננסיים שאתם שואפים להשיג בעוד X זמן (נסו לתכנן יעדים לטווח הארוך, כך שתוכלו אח”כ לפרק אותם למשימות שנתיות, חודשיות ושבועיות).

 

שלב 2: הגדרת תפקידים פיננסיים וסדרי עדיפויות כלכליים

קבעו כי במסגרת התא המשפחתי שלכם, כל אחד מכם יהיה אחראי על היבטים שונים בהתנהלות הפיננסית הכוללת שלכם. כך למשל, שאחד יתעסק בתקציב עבור תשלום חשבונות בעוד האחר יעקוב אחר מצב חשבון/ות הבנק. בנוסף, חשוב שתגדירו לעצמכם סדרי עדיפויות כלכליים. לדוגמה: האם נכון להשקיע כעת בחופשה המשפחתית שתכננם או לחכות עם זה מעט בגלל הוצאות גבוהות מהרגיל? וכיו”ב.

 

ככל שתתנהלו באופן אותו הגדרתם ובהתאם לסדרי העדיפויות שלכם, תוכלו להימנע מבעיות פיננסיות אשר עלולות להשפיע על עתידכם (ועל זה של ילדיכם).

 

שלב 3: בחינת אופציות להשקעה

כפי שכבר העלינו בתחילת המאמר, ניהול התא המשפחתי שלכם הוא שווה ערך לניהול כלכלי של עסק. וככל שתגדילו לבחון את מצבכם הכלכלי, להציב יעדים פיננסיים ולקבוע סדרי עדיפויות כלכליים, ה- “עסק” שלכם יוכל להפוך למשגשג. במצב כזה, יעלה בידכם לבחון אפיקי השקעה אשר יוכלו להבטיח לכם צמיחה כלכלית מתמשכת.

 

השאלה המתבקשת כמובן, היא איפה כדאי להשקיע כסף. בין היתר, תוכלו ללכת על אופציות כמו פתיחת קופת גמל להשקעה, אשר גם יכולה ליצור לכם חיסכון וגם לאפשר לכם לשמור על נזילות כספית. ולמקרה ולא שמעתם על קופות הגמל להשקעה, מדובר במוצר חיסכון חכם וגמיש אשר יאפשר לכם להגדיל את חסכונותיכם הפנסיוניים כאשר תגיעו לגיל הפרישה (אם תמשכו את הכספים לאחר גיל 60, תוכלו ליהנות מהם כקצבה פנסיונית נוספת ללא תשלומי מס).

 

אפשרות נוספת היא פתיחת תיק השקעות דיגיטלי. תיקי ההשקעות הדיגיטליים עשויים להניב עבורכם תשואות יפות ע”י ביצוע השקעות במגוון מכשירים פיננסיים (כגון מניות, אג”ח, ניירות ערך וכו’). תיקי ההשקעות הדיגיטליים מנוהלים על ידי מנהלי השקעות מקצועיים אשר יוכלו להכווין אתכם לביצוע השקעות כדאיות תוך לקיחת סיכונים כלכליים מינימאליים. אופציות השקעה נוספות אשר עשויות גם הן להיות רלוונטיות, הן מסחר עצמאי בבורסה והשקעה בנדל”ן.

לסיכום, על אף שבמסגרת ההתנהלות הכלכלית קיימים משתנים שאינם בשליטתנו, אנחנו כן יכולים לבחון, לתכנן, להציב יעדים ולחפש אחר השקעות אשר תוכלנה להניב לנו תשואה.